Download Buku PAI dan Bahasa Arab MTs Sesuai KMA 183

Buku Digital Madrasah – Buku pegangan bagi guru dan siswa mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah (MTs) sesuai KMA 183 meliputi 5 mapel yakni; al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab.

Buku al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab Kelas 7 8 9 MTs yang telah disesuaikan dengan KMA 183 merupakan bentuk standardisasi kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) dan bahasa arab pada madrasah.

Baca Juga: Download Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak Kelas 9 K13

Diharapkan dengan adanya Buku PAI dan Bahasa Arab Kelas 7 8 9 Madrasah Tsanawiyah (MTs) ini, pencapaian pembelajaran akan dapat distandarisasi sesuai Kompetensi yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup kurikulum PAI dan Bahasa Arab madrasah meliputi:

  • Kerangka Dasar Kurikulum PAI dan Bahasa Arab;
  • SKL dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab;
  • Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab;
  • Penilaian PAI dan Bahasa Arab; dan
  • KI & KD PAI dan bahasa Arab pada madrasah.
Buku PAI dan Bahasa Arab MTs Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Buku PAI (Al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI) dan Bahasa Arab MTs sesuai KMA 183 merupakan dokumen yang senantiasa akan diperbaharui serta diubah sesuai tuntutan zaman yang berkembang.

Baca Juga: Buku Kerja Dan RPP IPA Kelas 9 K13 SMP/MTs

Dengan adanya Buku Digital Madrasah Kelas 7 8 9MTs ini, diharapkan dapat mempermudah proses pembelajaran serta menjadi acuan baik bagi guru maupun siswa. Sehingga dapat dicapai standarisasi Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang telah ditetapkan sesuai KMA 183.

Download Buku PAI dan Bahasa Arab MTs Sesuai KMA 183


Silahkan download Buku PAI & Bahasa Arab Kelas 7 8 9 MTs Sesuai KMA 183 melalui tautan-tautan dibawah ini:

3 komentar