Buku Akidah Akhlak Kelas 10, 11, 12 MA (KMA 183) Terbaru

Buku Akidah Akhlak Kelas 10, 11, dan 12 Madrasah Aliyah (MA) mengacu pada KMA 183 secara resmi telah di terbitkan oleh Dit. KSKK Madrasah pada Tahun 2020 ini.

Buku Akidah Akhlak Kurikulum 2013 (K13) ini di terbitkan untuk menjadi acuan serta memudahkan proses pembelajaran Akidah Akhlak pada MA (Madrasah Aliyah).

Buku Akidah Akhlak mengacu pada Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah yang di atur dalam KMA 183 Tahun 2019, baik dalam aspek Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta muatan materi pembelajaran akidah akhlak.

Mata pelajaran Akidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran rumpun PAI yang di ajarkan pada madrasah. Oleh karena itu, Buku Akidah Akhlak MA ini di terbitkan untuk menjadi standarisasi mutu pembelajaran akidah akhlak pada madrasah seiring dengan implementasi KMA 183.


Buku Akidah Akhlak MA (KMA 183) Terbaru

Selengkapnya terkait KMA 183 Tahun 2019, Bapak/Ibu secara lengkap dapat melihatnya disini: KMA 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah.

Download Buku Akidah Akhlak MA Kelas 10, 11, 12 (KMA 183) Terbaru


Silahkan bagi Bapak/Ibu Guru MA peminatan MIPA, IPS, Bahasa dan MAK (Madrasa Aliayh Kejuruan) untuk mengunduh Buku Akidah Akhlak MA pada tautan berikut ini:
  • Buku Akidah Akhlak Kelas 10 MA Tahun 2020 Unduh
  • Buku Akidah Akhlak Kelas 11 MA Tahun 2020 Unduh
  • Buku Akidah Akhlak Kelas 12 MA Tahun 2020 Unduh

Download Buku Madrasah Aliyah (MA) Terbaru Lainnya


Selain Buku Akidah Akhlak MA Terbaru di atas, silahkan unduh juga buku PAI dan Bahasa Arab untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) pada tautan berikut ini:

Demikianlah informasi tentang Buku Akidah Akhlak MA (KMA 183) Terbaru, semoga dapat memberikan manfaat.