Download Buku Akidah Akhlak MI (KMA 183) Tahun 2020

Buku Digital Madrasah - Buku Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2020 telah disesuaikan dengan KMA 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah.

Buku Akidah Akhlak dipergunakan sebagai buku pegangan baik oleh guru maupun siswa guna memberikan acuan materi dan tema pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI).

KMA 183 Tahun 2019 merupakan pedoman bagi Madrasah untuk penerapan kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah yang mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2020/2021.

Buku Akidah Akhlak MI Tahun 2020

Buku Akidah Akhlak MI Tahun 2020 kedepan akan senantiasa diperbaiki, diubah dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman yang senantiasa berubah serta penerapannya senantiasa berkembang sesuai kreativitas guru.

Pengembangan buku Akidah Akhlak MI Tahun 2020 pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada siswa.

Buku Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Madrasah Ibtidayah (MI) KMA 183 Tahun 2019 ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan, yang selanjutnya mampu ditrasnformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Download Buku Akidah Akhlak MI (KMA 183) Tahun 2020


Berikut adalah Buku Siswa Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 MI Tahun 2020 (KMA 183 Tahun 2019) yang dapat Bapak/Ibu unduh melalui tautan berikut ini:

  • Buku Akidah Akhlak Kelas 1 MI Tahun 2020 (KMA 183) Unduh
  • Buku Akidah Akhlak Kelas 2 MI Tahun 2020 (KMA 183) Unduh
  • Buku Akidah Akhlak Kelas 3 MI Tahun 2020 (KMA 183) Unduh
  • Buku Akidah Akhlak Kelas 4 MI Tahun 2020 (KMA 183) Unduh
  • Buku Akidah Akhlak Kelas 5 MI Tahun 2020 (KMA 183) Unduh
  • Buku Akidah Akhlak Kelas 6 MI Tahun 2020 (KMA 183) Unduh

Download Buku PAI dan Bahasa Arab MI (KMA 183 Tahun 2019) Lainnya


Selain buku Akidah Akhlak MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 diatas, Bapak/Ibu juga dapat mengunduh Buku PAI dan Bahasa Arab MI (KMA 183 Tahun 2019) Lainnya melalui tautan berikut ini:


Demikianlah informasi tentang Download Buku Akidah Akhlak MI Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan KMA 183 Tahun 2019, semoga dapat membantu dan bermanfaat.

19 komentar

Untuk jenjang ma apa ebook nya sudah ada?

Sudah, ditunggu postingan artikelnya.

This comment has been removed by the author.

KELAS 1 - 3 BELUM ADA KAK?

Maish belum, nanti tunggu updatenya.

Kelas 1-3 belum ada ?

Iya, ditunggu updatenya. Klo sudah tersedia postingan akan diperbaharui.

Yang dicari blon ada.. hehehe kelad 3 MI

tolong juga buku akidah kelas 1 dan 3 jenjang MI sesuai denga KMA 183 2019, jangan hanya pandai membuat aturan tapi tidak didukung dengam sarana

Pak Yusron: Semoga Keluhan Bapak dibaca oleh pihak Kemenag pusat.

buku AA kelas 1 MI kok masih belum ada yaa??

Akidah MI kok gak bisa dibuka
Bunyinya terjadi kerusakan

Ekstrak terlebih dahulu pakai Rar.

apakah buku guru akidah akhlak kelas 7,8, dan 9 MTs dah ada

buku gurunya untuk tingkat MI kok Belum ada

Aqidah akhlak linknya mana min?

Terimakasih atas unggahannya. sangat membantu saya dalam mendampingi anak belajar di rumah.

Rahayu Kusnalim: Alhamdulillah, sama-sama.